info@hemmergroen.nl 0546 726 806

Tuinonderhoud en boomverzorging

Een goed onderhouden tuin of terrein is het uithangbord van je woning of pand. Hemmer Groen verzorgt het volledige pakket van onderhoudsdiensten. Bij ons kun je onder andere terecht voor: de voorjaarsbeurt en najaarsbeurt van je tuin, verticuteren, bemesten, snoeiwerkzaamheden, gazononderhoud, en onkruidbestrijding. Maar ook verzorgen wij een ruim aanbod van diensten voor je buitenruimte, zoals sloten korven, schoonmaken van hemelwaterafvoeren en dakgoten, gladheidsbestrijding en zout strooien.

Voor de zakelijke markt beschikken wij over een mobiele kraan met triple onkruidborstel. Hiermee kunnen grote terreinen effectief worden ontdaan van onkruid en zand.

Wilt u helemaal ontzorgd worden wat betreft tuinonderhoud of onderhoud van bedrijfsterrein neem dan vooral contact met ons op. Wij kunnen voor je een vast onderhoudscontract opmaken en periodiek uitvoeren. Hierdoor bent u verzekerd van een keurig aanzien van je tuin of bedrijfsterrein. 

Tevens kunnen wij het snoeien of kappen van bomen, houtwallen en struikgewas inclusief vergunningstraject voor u verzorgen. Het hout kunnen wij voor u afvoeren of verwerken tot brandhout. Tevens kunnen wij de takken versnipperen, waardoor deze houtsnippers circulair in uw tuin kunnen worden hergebruikt.

Bekijk onze PARTNERS